John-patrick's Daily Street

My Woman My Woman My Wife

Tar hjälp

Jag har ingen riktigt bra ide för hur vi ska kunna komma ut med vå kampanj så att så många som möjligt ser den. Är just det som är det svåraste tycker jag, hur når man kunder och hur väcker man deras intresse? Jag har tagit kontakt med en reklam byrå som bara arbetar med kampanjer, så de ska hjälpa mig. Jag har stort förtroende för dem, har hört väldigt mycket gott om dem via andra företag. Vi har haft ett par sammanträden för att komma fram till hur vi vill arbeta. Det vi har kommit fram till är att vi ska arbeta med kampanjen genom flera olika medier, tv, internet, radio och reklam pelare, det kommer helt enkelt bli en enorm satsning.